Friday, December 3, 2010

ANG TEMPLO BA NG DIOS AY KATULAD NG SAMBAHAN NG MGA CATOLICO O NG MGA BORN-AGAIN?

The Sacred Image of the Lord Jesus


Anonymous said...

Para sa akin hindi naman dapat sumamba, ni luhuran o gumawa ng emahe ni Cristo o kaya ng Diyos Ama... Hindi naman natin yun kailangan eh. Ginawa lang mangmang ang mga tao para maniwala ang tao na through those images, we can talk to God. For Catholics, it's like a medium of their faith.
Psalm 115
4(F) Their idols are silver and gold,
(G) the work of human hands.
5They have mouths,(H) but do not speak;
eyes, but do not see.
6They have ears, but do not hear;
noses, but do not smell.
7They have hands, but do not feel;
feet, but do not walk;
and they do not make a sound in their throat.
8(I) Those who make them become like them;
so do all who trust in them.
Tingnan din natin yung description ng bible sa temple
2 Chronicles 3:3-7-10
3 The foundation Solomon laid for building the temple of God was sixty cubits long and twenty cubits wide [b] (using the cubit of the old standard).
4 The portico at the front of the temple was twenty cubits [c] long across the width of the building and twenty cubits [d] high.
He overlaid the inside with pure gold.
5 He paneled the main hall with pine and covered it with fine gold and decorated it with palm tree and chain designs.
6 He adorned the temple with precious stones. And the gold he used was gold of Parvaim.
7 He overlaid the ceiling beams, doorframes, walls and doors of the temple with gold, and he carved cherubim on the walls.
8 He built the Most Holy Place, its length corresponding to the width of the temple—twenty cubits long and twenty cubits wide. He overlaid the inside with six hundred talents [e] of fine gold. 9 The gold nails weighed fifty shekels. [f] He also overlaid the upper parts with gold.
10 In the Most Holy Place he made a pair of sculptured cherubim and overlaid them with gold.
1 Kings 6:29 (New International Version)
29 On the walls all around the temple, in both the inner and outer rooms, he carved cherubim, palm trees and open flowers.
Ezekiel 41:17 (New International Version)
17 In the space above the outside of the entrance to the inner sanctuary and on the walls at regular intervals all around the inner and outer sanctuary
18 were carved cherubim and palm trees. Palm trees alternated with cherubim. Each cherub had two faces:
19 the face of a man toward the palm tree on one side and the face of a lion toward the palm tree on the other. They were carved all around the whole temple.
* SAAN MO MAKIKITA DITO SA VERSE NA ITO O KAYA SA BIBLE NA GUMAWA SILA NG REPLICA/REBULTO NI KRISTO O KAYA NG DIYOS AMA? WALA NAMAN DIBA?
ISANG MALAKIING KATANGAHAN NG KATOLIKO NA GAMITIN ITONG VERSE NA TO PARA GUMAWA NG IMAHEN NG DIYOS. SINO NGAYON ANG MANGMANG? SINO ANG DINYODYOS NILA?
SINO BA ANG MGA MASA IMAHE NYO? YUN BA SI KRISTO? EH IBA IBA NGA ANG MUKHA EH. LALAGYAN MO LANG BA NG BALBAS ANG ISANG PICTURE, SI KRISTO NA YUN? KAHIT PALA PICTURE KO LAGYAN LANG NG BIGOTE AT BALBAS PWEDE NG ILAGAY SA ALTAR NIYO EH.
MAHIRAP BANG INTINDIHIN ANG VERSE NA TO?
Ang Diyos ay espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan."
Juan 4:24Fr. Abe, CRS said...

[Para sa akin]
BAKIT DIOS KA BA NA ANG GUSTO MO ANG DAPAT NAMING SUNDIN?[hindi naman dapat sumamba, ni luhuran o gumawa ng emahe ni Cristo o kaya ng Diyos Ama...]
TALAGANG HINDI NAMIN SINASAMBA ANG MGA LARAWAN. KAYO LANG NAMAN ANG BALIW NA NAGSASABING SINASAMBA NAMIN ANG MGA IYON.
MALI KA DYAN SA PAGLUHOD DAHIL ANG BANAL NA LARAWAN TULAD NG ARK OF THE COVENANT AY NILULUHURAN. MARAMING BAGAY O TAO ANG NILULUHURAN SA BIBLIA. ANG PAGLUHOD AY HINDI EXCLUSIVO SA DIOS LAMANG.
Joshua 7:6 [KJV] "And Joshua rent his clothes, and fell to the earth upon his face before the ark of the LORD until the eventide..."
KUNG ANG LINGKOD NG DIOS NA SI JOSHUA AY NAGPATIRAPA SA HARAP NG ARK OF THE COVENANT NA MAY LARAWAN O DALAWANG ESTATWA NG KERUBIN, SINO KA PARA SABIHAN KAMI NA HINDI PWEDENG LUMUHOD SA MGA BANAL NA LARAWAN?
ANG AMING NILULUHURAN AY HINDI ANG LARAWAN KUNDI ANG DIOS TULAD NI JOSHUA. NAKAHARAP SIYA SA LARAWAN SUBALIT ANG DIOS ANG KANYANG SINASAMBA. ANG MGA BANAL NA TAO SA BIBLIA AY LUMULUHOD SA ALTAR UPANG SAMBAHIN ANG DIOS KAHIT ANG ALTAR NG TEMPLO AT ANG BUONG TEMPLO MISMO AY MARAMING MGA GAWANG INANYUAN NA DIOS MISMO ANG NAG-UTOS GAWIN:1 Kings 8:54 [KJV] "And it was so, that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication unto the LORD, he arose from before the altar of the LORD, from kneeling on his knees with his hands spread up to heaven."
AYAN. SI SOLOMON AY SUMAMBA SA DIOS NA TULAD NG MGA CATOLICO. LUMULUHOD SA HARAP NG ALTAR SA LOOB NG TEMPLO. HINDI YUNG ALTAR O ANG MGA ESTATWA ANG SINAMBA NIYA KUNDI ANG PANGINOONG DIOS.
ANG TANONG, ANG MGA BORN AGAIN BA LUMULUHOD KAPAG SUMASAMBA? HINDI. WALA KAYONG SINASAMBA. DEMONIO ANG SINASAMBA NINYO. YUNG PASTOR NA NASA HARAPAN NINYO ANG INYONG DINO-DIOS.
WALANG SINABI SA BIBLIA NA HINDI PWEDENG GUMAWA NG LARAWAN NI CRISTO? BAKIT KAYO MAY LARAWAN NI EDDIE VILLANUEVA? GAYON DIN NI ALMEDA? AT NANG INYONG MGA PASTOR? BAKIT KAYO NAGPAPAPICTURE? MGA DEMONIO PALA KAYO E. GUMAGAWA KAYO NG LARAWAN N'YO TAPOS BAWAL ANG LARAWAN NI CRISTO.
HINDI IPINAGBAWAL ANG PAGGAWA NG LARAWAN NI CRISTO. ANG IPINAGBAWAL AY ANG PAGGAWA NG LARAWAN NG DIOS DIOSAN. SI CRISTO AY DIOS NA NAGKATAWANG-TAO... HINDI DIOS-DIOSAN.[Hindi naman natin yun kailangan eh.]
YUN NAMAN PALA E. BAKIT KA NAGPAPAPICTURE E HINDI MO NAMAN PALA KAILANGAN? BAKIT ANG MGA PASTOR NYO MAY LARAWAN TAPOS LARAWAN NI CRISTO E BAWAL? BAKIT ANG MGA LARAWAN NG INYONG MGA PASTOR AY NASA TV AT DIARYO BAKIT ANG KAY CRISTO E GALIT KAYO? KASI DEMONIO ANG RELIHIYON NYO. ANG MGA PASTOR NYO ANG NAGTATAG NG INYONG RELIHIYON HINDI SI CRISTO KAYA SILA ANG INYONG DIOS-DIOSAN. KAPAG PRAYER RALLY NINYO NASA MALAKING BANNERS ANG MGA MUKA NI EDDIE VILLANUEVA, BENNY HINN, JIMMY SWAGGART, ALMEDA, FERRIOL AT IBA PA. OK LANG SA INYO. PERO SA LARAWAN NI CRISTO GALIT NA GALIT KAYO. TALAGANG SA DEMONIO KAYO.[Ginawa lang mangmang ang mga tao para maniwala ang tao na through those images, we can talk to God.]
ANG DIOS ANG MAY UTOS NIYAN. SIYA ANG NAGPAGAWA NG MGA LARAWAN AT GAWANG INANYUAN SA LOOB NG TEMPLO. IBIG SABIHIN PWEDENG GAMITIN ANG MGA LARAWANG IYON UPANG PARANGALAN AT SAMBAHIN ANG DIOS.
YUNG MGA DIOS-DIOSANG IPINAGBAWAL NG DIOS AY SIYA NAMING HINDI GINAWA AT INILAGAY SA AMING MGA TEMPLO.
[For Catholics, it's like a medium of their faith.]
ANG LAHAT NG BAGAY NA IBINIGAY AT PINAGAWA NG DIOS AY MAAARING GAWING INSTRUMENTO NG PANANAMPALATAYA. BAKIT HINDI BA GUMAGAMIT NG MICROPHONE ANG INYONG PASTOR PAGNANGANGARAL? BAKIT ANG INYONG MGA CHILDREN'S BIBLE AY MAY MGA DRAWINGS AT COLORED PICTURES AND IMAGES? MERON NGANG MGA STORY BOOKS ANG MGA BORN AGAIN NA MGA TADTAD NG LARAWAN. MERON DIN KAYONG NILALAGAY SA MGA BAHAY NA MGA POSTERS NA MAY LARAWAN AT MAY NAKADIKIT NA BIBLE VERSES. ME MGA LARAWAN DIN KAYO. SA CHRISTIAN BOOKSTORES NGA MERONG FOR SALE NA MGA LARAWAN NA MAY BIBLE VERSES PARA ILAGAY SA DINGDING, PINTUAN, PATI SA TASA.


[Psalm 115 4(F) Their idols are silver and gold, (G) the work of human hands.]
ANG MGA LARAWAN NG MGA BORN AGAIN AY MADE OF HUMAN HANDS. YANG MGA TARPAULIN NI EDDIE VILLANUEVA AY MADE OF HUMAN HANDS. KAYA SA DEMONIO YAN.
ANG MGA LARAWAN NAMIN AY LARAWAN NI CRISTO, NI MARIA AT NG MGA BANAL NA TAO SA BIBLIA. HINDI SILA IDOLS KUNDI 'THE LORD AND THE SAINTS'.

[5They have mouths,(H) but do not speak; eyes, but do not see.]
HUH, SI JESUS BA WALANG MOUTH? SI JESUS BA HINDI NAKAKAKITA? HA, HA, HA... MARY AND THE APOSTLES HAVE MOUTHS AND THEY HAVE THE CAPACITY TO SEE.THEY ARE REAL MEN AND WOMEN OF FAITH.
ANG MGA IDOLS AY WALANG EXISTENCE BUT OUR LORD AND THE SAINTS HAVE EXISTENCE. THEY DO EXIST.
[6They have ears, but do not hear; noses, but do not smell.]
WALA PALANG TENGA SI JESUS AT SI MARIA, WALA RING ILONG. HA, HA, HA...
[7They have hands, but do not feel; feet, but do not walk; and they do not make a sound in their throat.]
HA, HA, HA... WALANG KAMAY ANG PANGINOONG JESUS? WALANG MGA PAA ANG BIRHENG MARIA? HA, HA, HA....

[8(I) Those who make them become like them; so do all who trust in them.]
SINCE WE MADE THE IMAGES OF JESUS AND MARY WE WILL BECOME LIKE JESUS AND MARY. WE ARE TRUE BELIEVERS OF GOD. IT IS YOUR SOUL WHO IS IN DANGER.[Tingnan din natin yung description ng bible sa temple]
E DI SIGE, TIGNAN NATIN.
ANG MGA BORN AGAIN BA MAY TEMPLE? WALA. SA MGA MALLS AT BAHAY BAHAY LANG KAYO NAGTITIPON. KAMING MGA CATHOLICS ANG MAY TEMPLE.
2 Chronicles 3:3-7-10


[3 The foundation Solomon laid for building the temple of God was sixty cubits long and twenty cubits wide [b] (using the cubit of the old standard).


4 The portico at the front of the temple was twenty cubits [c] long across the width of the building and twenty cubits [d] high. He overlaid the inside with pure gold.]
O, BINALUTAN NG GINTO ANG TEMPLO. GANYAN ANG GINAWA NAMIN SA AMING MGA BASILICA AT MGA CATHEDRAL. PINAGANDA NAMIN NG HUSTO. SA INYO AY NAPAKA-PANGIT.
[5 He paneled the main hall with pine and covered it with fine gold and decorated it with palm tree and chain designs.]
AYAN, HINDI MA MAY MGA DECORASYON... ANO YON? LARAWAN NG MGA PUNO AT NGA KADENANG BULAKLAK. KADENA DE AMOR. LARAWAN YAN. LARAWAN YAN NG MGA BAGAY NA NASA LUPA.
[6 He adorned the temple with precious stones. And the gold he used was gold of Parvaim.]
KATULAD RIN NG MGA SIMBAHANG CATOLICO SA MAYAYAMANG LUGAR.[7 He overlaid the ceiling beams, doorframes, walls and doors of the temple with gold, and he carved cherubim on the walls.]
AYAN, MAY CARVED IMAGES OF CHERUBIMS ON WALLS. IBIG SABIHIN ANG DINGDING NG TEMPLO AY MAY MGA INUKIT NA LARAWAN NG ANGHEL. SO, MARAMING MGA LARAWAN SA TEMPLO. HINDI TUTUO ANG MAKAHAYUP NA DOCTRINA NG BORN AGAIN NA BAWAL ANG LAHAT NG LARAWAN SA TEMPLO.[8 He built the Most Holy Place, its length corresponding to the width of the temple—twenty cubits long and twenty cubits wide. He overlaid the inside with six hundred talents [e] of fine gold. 9 The gold nails weighed fifty shekels. [f] He also overlaid the upper parts with gold.]
MAYRONG MOST HOLY PLACE. KAGAYA NG CATHOLIC CHURCHES MERONG TABERNACLE AT ALTAR NA SIYANG MOST HOLY PLACE. KAYONG MGA BORN AGAIN WALA NON.[10 In the Most Holy Place he made a pair of sculptured cherubim and overlaid them with gold.]
AYAN, MAYROONG LARAWAN NG KERUBIN NA YARI SA GINTO DUON MISMO SA LOOB NG MOST HOLY PLACE. KAYA NAMAN ANG AMING MGA ALTAR AY MAY LARAWAN. ANG MOST HOLY PLACE NAMIN AY MAY LARAWAN.
SA BORN AGAIN AY WALA. HUNGKAG. KAYA SA DEMONIO ANG SAMBAHAN NINYO.


[1 Kings 6:29 (New International Version) 29 On the walls all around the temple, in both the inner and outer rooms, he carved cherubim, palm trees and open flowers.]
O VERY CATHOLIC DIN. ANG SABI DYAN ANG LOOB AT LABAS NG MGA ROOMS NG TEMPLO AY MAY MGA LARAWANG INUKIT... MGA KERUBIN, PALMA AT MGA BULAKLAK. E GANYANG GANYAN ANG MGA CATHOLIC CHURCHES E. HA, HA, HA...
KUNG TULAD YAN NG MGA BORN AGAIN SANA ANG SINABI: "SA LOOB AT LABAS NG TEMPLO AY WALANG LARAWAN." HA, HA, HA...Ezekiel 41:17 (New International Version)


[17 In the space above the outside of the entrance to the inner sanctuary and on the walls at regular intervals all around the inner and outer sanctuary]
O MAY SANCTUARY ANG TEMPLE. ANG CATHOLIC CHURCHES AY MAY SANCTUARY. KAYONG MGA BORN AGAIN AY WALA. HA, HA, HA...
[18 were carved cherubim and palm trees. Palm trees alternated with cherubim. Each cherub had two faces:]
KITAM, DIKIT DIKIT PA AT MAGKAKASUNOD AT ALTERNATE ANG MGA LARAWAN SA LOOB NG TEMPLO. VERY CATHOLIC. MARAMING LARAWAN SA TEMPLO. NILOLOKO MO KAMI E. SINASAMPAL KA NG SARILI MONG MGA TALATA. HA, HA, HA...[19 the face of a man toward the palm tree on one side and the face of a lion toward the palm tree on the other. They were carved all around the whole temple.]
KITAM, MUKA NG TAO, LEON AT PUNONG KAHOY ANG MGA NAKALARAWAN AT INUKIT SA LOOB NG BUONG TEMPLO. VERY CATHOLIC. KAYA PWEDENG LAGYAN ANG TEMPLO NG MGA ITSURA NG TAO KASI SA TEMPLO MAY MGA MUKA NG TAO NA NAKALAGAY.
KAYA, PWEDE BA WAG MO KAMING PAGLOLOKOHIN.


[* SAAN MO MAKIKITA DITO SA VERSE NA ITO O KAYA SA BIBLE NA GUMAWA SILA NG REPLICA/REBULTO NI KRISTO O KAYA NG DIYOS AMA? WALA NAMAN DIBA?]
HA, HA, HA... E TANGA KA PALA E. ANONG LARAWAN NI CRISTO ANG HINAHANAP MO DIYAN E HINDI PA NAGKAKATAWANG TAO ANG VERBO NUNG PANAHON NA IYAN.
SUBALIT ANG MGA TALATA AY NAGPAPATUNAY NA SINUNGALING ANG MGA PASTOR NG BORN AGAIN DAHIL MARAMING LARAWAN SA LOOB NG TEMPLO. MGA LARAWANG INUKIT NG MGA NASA LANGIT [KERUBIN] AT LUPA [PALM TREES, FLOWERS, MAN, LIONS...][ISANG MALAKIING KATANGAHAN NG KATOLIKO NA GAMITIN ITONG VERSE NA TO PARA GUMAWA NG IMAHEN NG DIYOS. SINO NGAYON ANG MANGMANG? SINO ANG DINYODYOS NILA?]
IKAW ITONG TANGA. ANG IMAHEN NAMIN NG DIOS AY IMAHEN NA GALING SA BIBLIA. GAYA NG BURNING BUSH AT PILLAR OF FIRE. MAY MGA BIBLICAL IMAGES OF GOD.[SINO BA ANG MGA MASA IMAHE NYO? YUN BA SI KRISTO?]
SIEMPRE SI CRISTO. KUNG HINDI YON SI CRISTO PARA SA YO E DI PATUNAYAN MO.[EH IBA IBA NGA ANG MUKHA EH.]
TALAGANG TANGA KA NGA. DAHIL KAHIT NA ANG MGA LARAWAN NG TAONG MAY PHOTOS PAG DINIBUHO NG IBAT IBANG ARTISTS E IBA IBA ANG IMAGES NA LILITAW DAHIL IBA-IBA ANG STYLE, TECHNIQUES AT MEDIUMS NG MGA ARTISTS.[LALAGYAN MO LANG BA NG BALBAS ANG ISANG PICTURE, SI KRISTO NA YUN?]
HINDI NAMIN BASTA-BASTA NILALAGYAN NG BALBAS ANG PICTURE NI JESUS. WE KNOW HIS IMAGE BECAUSE WE ARE THE FIRST CHRISTIANS:

1Jn 1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

1 Jn 1:2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)

1 Jn 1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.

1 Jn 1:4 And these things write we unto you, that your joy may be full.

ANG MGA UNANG CRISTIANO AY NAKITA AT NAPAGMASDAN AT NAHAWAKAN SI JESUS. KAYA ALAM NILA ANG ITSURA NI JESUS HINDI KAGAYA NG MGA BORN AGAIN NA MANGMANG KUNG ANO TALAGA ANG ITSURA NI JESUS.


[KAHIT PALA PICTURE KO LAGYAN LANG NG BIGOTE AT BALBAS PWEDE NG ILAGAY SA ALTAR NIYO EH.]
HINDI KAMI GUNGGONG PARA GAWIN YAN. HINDI LAHAT NG TAO AY KAURI MO.[MAHIRAP BANG INTINDIHIN ANG VERSE NA TO?]
SA AMIN MADALI KAYA NGA MAYROON KAMING TEMPLO, HOLY PLACE AT SANCTUARY NA MAY MGA LARAWAN. KAYO ANG HINDI MAKAINTINDI.
SABI NG TALATA ANG TEMPLO AY MAY MGA NAKAUKIT NA LARAWAN SA LOOB AT LABAS. KAYA GANON DIN ANG SA AMIN.
MAHIRAP BANG INTINDIHIN YAN? HA, HA, HA...
[Ang Diyos ay espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan." Juan 4:24]
ANG DIOS NA ESPIRITU AY NAG-UTOS KAY MOISES NA MAGLAGAY NG MGA LARAWAN SA TEMPLO. KAYA ANG MGA BORN AGAIN AY MGA KAMPON NG DEMONIO DAHIL WALANG LARAWAN ANG KANILANG MGA BAHAY-SAMBAHAN.


No comments:

Post a Comment